Implementatieplan centraal ontwikkelde examens

De afgelopen maanden is er samen met 'het veld' flink gebrainstormd over de centraal ontwikkelde examens taal en rekenen voor mbo. Dit heeft geleid tot een implementatieplan, opgesteld door het CEVO, de MBO Raad en het Ministerie van OCW.

In het implementatieplan staan de verschillende stappen die het CEVO neemt om vanaf het schooljaar 2013-2014 tot een landelijke centrale examinering te komen. Een samenvatting van dit plan vindt u hieronder.