Referentieniveaus taal en rekenen definitief

Vandaag hebben de staatssecretarissen Dijksma en Van Bijsterveldt het definitieve referentiekader taal en rekenen naar de Tweede Kamer gestuurd. Hierin staat nauwkeurig beschreven wat kinderen op verschillende momenten in hun schoolcarrière moeten kennen en kunnen op het gebied van taal en rekenen.

Er zijn vier niveaus:

  • Niveau 1F: eind basisonderwijs
  • Niveau 2F: eind vmbo/mbo 2
  • Niveau 3F: eind havo 5 en mbo 4
  • Niveau 4F: vwo 6

De referentieniveaus worden wettelijk verankerd per 1 augustus 2010.

Voorbeelden
Hier vindt u een aantal opgaven die passen bij de verschillende referentieniveaus.

Examens
Tot 2014 worden deze referentieniveaus vertaald naar de huidige toetsen en examens in het onderwijs. Daaruit blijkt dan ook in welke mate leerlingen voldoen aan deze niveaus.