Regeling Intensivering Nederlandse taal en rekenen mbo verschenen

De Regeling intensivering Nederlandse taal en rekenen mbo is op 9 november verschenen in de Staatscourant. De regeling bevat de systematiek voor de verdeling van de voor taal en rekenen geoormerkte middelen voor het mbo. Ook de voorwaarden waaronder die middelen aan de instellingen worden verstrekt, staan in de regeling.

Het Steunpunt heeft in een servicedocument de belangrijkste punten uit de regeling samengevat. In dit servicedocument staat ook op welke manier het Steunpunt mbo-instellingen ondersteunt bij het opstellen en invoeren van het implementatieplan dat de instellingen volgens de Regeling voor 1 april 2010 moeten opstellen.