Protocol Dyslexie mbo gepresenteerd

Tijdens de landelijke taaldag 'Taal is cruciaal: de verbinding centraal!' op 12 maart kreeg Jeanette Noordijk, directeur BVE Ministerie van OCW, het eerste exemplaar van het Protocol Dyslexie mbo overhandigd door Sui Lin Goei, docent-onderzoeker aan het Onderwijscentrum VU. Het protocol biedt mbo-instellingen een handreiking om hun beleid en uitvoering ten aanzien van studenten met dyslexie (beter) vorm te geven.

Competentiegericht werken vraagt van de student met dyslexie dat hij of zij de eigen begeleidingsbehoefte kenbaar maakt. De begeleiding en ondersteuning van de student moet met meerdere partijen worden afgestemd: (taal)docenten, loopbaanbegeleiders, bpv-begeleiders, praktijkbegeleiders en de medestudenten van de student met dyslexie. Het Protocol Dyslexie mbo biedt daar handvatten voor verschillende niveaus binnen de instelling voor. De diversiteit van doelgroepen, opleidingen en culturen vraagt om een instellingsgerichte aanpak.

Inhoud

  • Het protocol bestaat uit:
  • een handboek voor verschillende geledingen binnen het mbo;
  • een dvd met good practices;
  • een demo cd van het screeningsinstrument de IDAA mbo met een mogelijkheid om voor drie studenten een test te doen. Het instrument is ontwikkeld door een onderzoeksteam van de Universiteit van Amsterdam i.s.m. Muiswerk Educatief.

Initiatiefnemers
Het Protocol Dyslexie mbo is ontwikkeld in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap door een projectgroep bestaande uit het Expertisecentrum Nederlands, Onderwijscentrum VU en CINOP. Drie personen vanuit het Netwerk Dyslexie mbo leverden een substantiŽle bijdrage in denk-, ontwikkel-, en schrijfwerk (AOC Friesland, Rijn IJssel en ROC Midden Nederland).