Wet referentieniveaus ook door Eerste Kamer aangenomen

Het wetsvoorstel 'Referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen' is op 27 april aangenomen door de Eerste Kamer. Het wetsvoorstel treedt op 1 augustus 2010 in werking.

De kern van het wetsvoorstel vormt het Referentiekader taal en rekenen. Hierin staat wat leerlingen op verschillende momenten in hun schoolloopbaan op het gebied van taal en rekenen moeten kennen en kunnen. Daarmee wordt het referentiekader een leidraad voor scholen, docenten en onderwijsprogramma’s in het primair, voortgezet, speciaal en middelbaar beroepsonderwijs. En het vormt de basis voor doorlopende leerlijnen taal en rekenen.