Samen instellingsexamens ontwikkelen voor taal en/of rekenen

Het Steunpunt taal en rekenen mbo biedt instellingen ondersteuning aan bij het zelf ontwikkelen van de instellingsexamens Nederlandse taal en rekenen.

Het gaat om examens op het referentieniveau 3F voor niveau 4 opleidingen. Dit aanbod geldt voor (docenten van) instellingen die dat samen met andere instellingen willen aanpakken. Het Steunpunt brengt mensen van verschillende instellingen bij elkaar brengen en zorgt voor inhoudelijke ondersteuning. Deze inhoudelijke ondersteuning is afhankelijk van de behoefte van de groep en kan bijvoorbeeld bestaan uit het inhuren van toetsdeskundigheid of deskundigheid op het gebied van de referentieniveaus.

Belangstelling?
Heeft u belangstelling hiervoor? Stuur dan een e-mail naar Rianne Reichardt.Vermeld hierbij voor welk niveau en voor welke onderdelen u examens wilt ontwikkelen. Bij voldoende belangstelling organiseren wij dan een bijeenkomst. U kunt ook telefonisch contact opnemen. Het telefoonnummer is (0318) 648 559.

Achtergrond
De komende jaren moeten de MBO-instellingen de deelnemers die starten vanaf cohort 2010 examineren op het gebied van Nederlandse taal en rekenen. De basis hiervoor is het Referentiekader Nederlandse taal en rekenen. Zolang er nog geen centraal ontwikkelde examens zijn (dus voor niveau 4 vr 2013/2014) gebeurt dit door middel van instellingsexamens. Voor een aantal onderdelen van Nederlands blijft dit ook zo na de invoering van de centraal ontwikkelde examens in 2013/2014. Deze instellingsexamens kunnen worden ingekocht of kunnen (deels) zelf ontwikkeld worden.