Voortgangsrapportage en conceptwijziging examenbesluit

De voortgangsrapportage over de implementatie van het referentiekader taal en rekenen is op 7 juni naar de Tweede Kamer gestuurd. De rapportage betreft po, vo en mbo en bevat als bijlage 3 ook de conceptwijziging van onder meer het Examen- en kwalificatiebesluit WEB.

De rapportage betreft po, vo en mbo en bevat als bijlage 3 de conceptwijziging op onder meer het Examen- en kwalificatiebesluit WEB. Hierin wordt een aantal belangrijke zaken rond de centraal ontwikkelde examens in het mbo uitgewerkt.

Het Steunpunt heeft een servicedocument gemaakt dat de voor het mbo belangrijkste artikelen beschrijft. Het concept Wijziging op het examen- en kwalificatiebesluit is beschikbaar voor reacties via de website Internetconsultatie.nl.

De rapportage bevat als bijlage 1 een handig overzicht van het implementatietraject van de centraal ontwikkelde examens per cohort en per onderwijssoort. Deze bijlage is ook via de servicedocumenten op deze website beschikbaar.

Bij de voortgangsrapportage zit als bijlage 4 de reactie van het College voor Examens op de motie Van Dijk/Van Dijk over de beoordeling van spelling en grammatica bij elk examenonderdeel. Regioplan heeft hier onderzoek naar gedaan (bijlage 5). Deze documenten zijn vooral van belang voor het voortgezet onderwijs.

Via onderstaande links kunt u de voortgangsrapportage (VGR) plus bijlagen en het bijbehorende servicedocument downloaden.