Conceptregeling diplomamodel mbo op Internetconsultatie.nl

Op de website Internetconsultatie.nl kunt u het concept inzien van de Regeling diplomamodel mbo. Deze conceptregeling bevat een model en technische veiligheidseisen voor zowel het diploma als de resultatenlijst voor het mbo. De definitieve Regeling modeldiploma mbo is op 4 juni 2012 in werking getreden.

Doel van de regeling

  • Meer transparantie en eenduidigheid van de informatie op diploma’s en resultatenlijsten ten behoeve van examenkandidaten, het bedrijfsleven en instellingen voor vervolgonderwijs;
  • Tegengaan van diplomafraude.

Doel van de consultatie
Het verzamelen van reacties over de inhoud van de conceptregeling. De reacties worden betrokken bij de afwegingen betreffende de definitieve regeling.