Flitsbericht: (Pre-)pilots, syllabi 2F en voorbeeldexamens

Het nieuwe flitsbericht van het Steunpunt bevat uitgebreide informatie over de voorlichtingsbijeenkomsten over de pilotexamens 3F en de (pre-)pilotexamens 2F, de veldraadpleging over de conceptversies van de syllabi taal en rekenen 2F en de voorlopig laatste evaluatiebijeenkomst over de voorbeeldexamens Nederlandse taal en rekenen 3F.

Flitsbericht niet ontvangen? Klik dan op de links hieronder om u aan te melden of om het nieuwste Flitsbericht te lezen.