CvE-brochure invoering COE in het mbo

Het CvE heeft een informatiebrochure gepubliceerd waarin de activiteiten beschreven zijn die in dit cursusjaar (2011-2012) aan de orde zijn op weg naar centraal ontwikkelde examens taal en rekenen voor mbo.

In de brochure is een activiteitenkalender opgenomen en een overzicht waar welke informatie te vinden is. De informatie richt zich dus op iedereen die betrokken is bij de implementatie van de COE’s binnen de instellingen (zoals bestuurders, managers, IT deskundigen, docenten).

U kunt de brochure 'Naar centraal ontwikkelde examens taal en rekenen in het mbo' downloaden of bestellen door een mail te sturen naar: info@cve.nl.