Ruim 51 mln. voor intensivering taal- en rekenonderwijs mbo

In de Staatscourant van 9 november jl. wordt vermeld dat de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap op grond van de 'Regeling intensivering Nederlandse taal en rekenen mbo' voor het kalenderjaar 2012 € 51.609.000,- beschikbaar stelt.