Studieboeken als succesfactor in taalbeleid

Welke rol speelt lesmateriaal in 'de drieslag taal'? In opdracht van OCW werd dit onderzocht in het project 'Studieboeken als succesfactor in taalbeleid'. Het rapport en de aanbevelingen vindt u hier.

Bij de invoering van taalbeleid in het mbo is 'de drieslag taal' ontwikkeld en op veel ROC’s ingezet. Kenmerken: de verbinding maken tussen beroeps- en taalontwikkeling, de vakdocent als taaldocent.

Lezen en woordenschat vormen voor veel mbo-studenten een struikelblok. Welke rol speelt lesmateriaal hierbij? In opdracht van het Ministerie van OCW is het project 'Studieboeken als succesfactor in taalbeleid' uitgevoerd.

De rapportage en de aanbevelingen die dit project opleverde, vindt u hieronder ('Studieboeken als succesfactor in taalbeleid, Een verkenning naar de mogelijkheden voor taalondersteuning in beroepsgericht lesmateriaal').