Presentaties flitsbijeenkomst en Handreiking MVT

Tijdens twee drukbezochte flitsbijeenkomsten in de Reehorst te Ede werd op vrijdag 10 februari de Handreiking Referentiekader Moderne Vreemde Talen in het mbo officieel gepresenteerd. Hier vindt u de presentaties die tijdens de flitsbijeenkomst werden gehouden Ún waar het allemaal om draaide: de Handreiking MVT.

Na een inleiding door Ester van Meeteren, adviseur MVT bij het Steunpunt, ging Marjo Jansen (beleidsdirectie BVE van OCW) dieper in op de actuele stand van zaken op het gebied van wet- en regelgeving voor moderne vreemde talen in het mbo. Aansluitend reikte zij het eerste exemplaar van de Handreiking Referentiekader Moderne Vreemde Talen in het mbo uit aan Annette Thijs, docent bij het Deltion College.

Na een korte pauze was het woord aan Marianne Driessen, senior consultant bij Cinop en co-auteur van de Handreiking MVT. Zij blikte terug op wat voorafging aan het Referentiekader MVT en legde uit waarom behoefte was aan een nieuw Referentiekader MVT (en een Handreiking daarbij).

U kunt de presentaties van Ester van Meeteren, Marjo Jansen en Marianne Driessen downloaden via de links hieronder. U vindt hieronder ook een link naar de pdf van de Handreiking MVT.

Erratum (21 maart 2012)
In de papieren versie van de Handreiking Referentiekader MVT in het mbo staat op pagina 10, in de derde alinea van de rechterkolom, het onderstaande vermeld: 'De behaalde resultaten voor generiek Engels moeten worden vertaald naar een geheel cijfer op een schaal van 1-10. Dit eindcijfer geeft het resultaat weer van het rekenkundig gemiddelde van alle vijf de vaardigheden samen.' Het woord 'rekenkundig' is hier onterecht gebruikt. Dit is inmiddels aangepast in een nieuwe versie van de Handreiking MVT, die u hieronder kunt downloaden.