Regiobijeenkomsten voorbeeldtoetsen Nederlands

Het Steunpunt organiseert in maart en april drie regionale bijeenkomsten over de voorbeeldexamens Nederlands. Deze vinden plaats op 15 en 19 maart en op 13 april in recpectievelijk Den Bosch, Zwolle en Rotterdam.

Tijdens deze regiobijeenkomsten worden de voorbeeldtoetsen en de bijbehorende formats en beoordelingsmodellen toegelicht. Ook is er volop gelegenheid om onderling ervaringen met het instellingsexamen Nederlands uit te wisselen.