Erratum Handreiking MVT

In verband met een tekstuele aanpassing is er een nieuwe versie beschikbaar van de Handreiking Referentiekader MVT in het mbo.

In de papieren versie van de Handreiking Referentiekader MVT in het mbo staat op pagina 10, in de derde alinea van de rechterkolom, het onderstaande vermeld: 'De behaalde resultaten voor generiek Engels moeten worden vertaald naar een geheel cijfer op een schaal van 1-10. Dit eindcijfer geeft het resultaat weer van het rekenkundig gemiddelde van alle vijf de vaardigheden samen.'

Het woord 'rekenkundig' is hier onterecht gebruikt. Dit is inmiddels aangepast in een nieuwe versie van de Handreiking MVT, die u hieronder kunt downloaden.

Handreiking Referentiekader MVT in het mbo (21 maart 2012)