Werkconferenties Centrale Examinering

Op 10 en 15 mei vinden in respectievelijk Eindhoven en Zwolle weer de jaarlijkse werkconferenties over Centrale Examinering plaats. De werkconferenties gaan vooral over de techniek, logistiek en inhoud van de examinering.

Tijdens deze werkconferenties, met als focus de organisatie (logistiek, techniek en inhoud) van de centraal ontwikkelde examens, wordt aan de volgende onderwerpen aandacht besteed:

  • Handreikingen en instrumenten voor de organisatie van de afname van de centrale examens.
  • Voorbereiding op de generale repetitie centrale examinering in 2012/2013.
  • Uitwisselen van ervaringen binnen roc’s, aoc’s, vakscholen en niet-bekostigde instellingen.

Kijk voor meer informatie op de website van de Steunpunt Academie