Negende bijeenkomst rekennetwerken

De weg naar het examen. Dat is het thema van de negende bijeenkomst van de regionale netwerken rekenen, in april in Zaandam, Oss en Hoogeveen.

Verschillende onderwerpen die met examinering te maken hebben passeren de revue:

  • Wat zijn de resultaten van de (pre)pilot examens?
  • Wanneer mag je de rekenmachine gebruiken en welke dan?
  • Wat is het verschil tussen 2F en 3F?
  • In hoeverre bereiden de methodes de leerlingen voor op het examen?

Daarnaast zullen leden van de Pioniersgroep, een van de overleggroepen binnen het Steunpunt taal en rekenen mbo, hun visie delen op het gebruik van de rekenmachine in de les. Ook worden deelnemers bijgepraat over verschillen tussen 2F en 3F en in hoeverre de methodes aansluiten bij de examens.