Nieuwe activiteitenplanning CvE

Er is een nieuwe activiteitenplanning verschenen ter voorbereiding op de afname van de pilotexamens in juni 2012. De wijzigingen komen voort uit het feit dat er in juni gebruik wordt gemaakt van een nieuwe versie van ExamenTester (2.9.11).

In deze planning ziet u wanneer u die nieuwe versie ontvangt en wanneer de data zijn voor de systeemcheck die u vooraf met deze nieuwe versie moet uitvoeren. Daarnaast zijn er wijzigingen in het tijdpad van de rapportage van de behaalde resultaten in juli. Deze gewijzigde data zijn nog onder voorbehoud.

Vanaf donderdag 12 april a.s. zal deze nieuwe versie van de Activiteitenplanning ook gepubliceerd zijn op de website van Cito (zie onderstaande link). Er volgt op donderdag 19 april a.s. ook en bijgestelde versie van het Handboek COE 2011-2012 in overeenstemming met deze nieuwe activiteitenplanning.