Versie 2.0 Hoe?Zo! COE's in het mbo en COE-dossier

Tijdens de werkconferenties Examinering wordt de nieuwe uitgave gepresenteerd van het vraag- en antwoordboekje ‘Hoe?Zo! Centraal ontwikkelde examens Nederlands en rekenen in het mbo’. Hierin wordt regelmatig verwezen naar aanvullende informatie in het COE-dossier. Dit COE-dossier is onderdeel van deze website en ook bereikbaar via www.coedossier.nl.

Vanaf 2013-2014 worden de centraal ontwikkelde examens (COE's) Nederlandse taal en rekenen gefaseerd ingevoerd in het mbo. De invoering van het centrale examen heeft grote gevolgen voor mbo-instellingen op onderwijsinhoudelijk, organisatorisch en ICT-gebied.

Om de instellingen op weg te helpen bij de inrichting van dit proces, hebben het College voor Examens (CvE), saMBO-ICT en Kennisnet gezamenlijk het Hoe?Zo!-boekje over de centraal ontwikkelde examens uitgegeven. In het kader van de publicatie van dit boekje hebben we alle informatiebronnen bijeengebracht in het COE-dossier.

U vindt het COE-dossier onder de menuoptie 'Examinering' of via onderstaande link.

COE-dossier