Minister informeert over resultaten pilotexamens Nederlands en rekenen

In een brief aan de Tweede Kamer Ún een aparte brief aan de schoolbesturen vo en mbo informeert de minister over de resultaten van de pilotexamens Nederlands en rekenen in het mbo en de pilotrekentoets in het vo.

Daarnaast geeft de minister in de brieven aan hoe zij deze resultaten gebruikt voor het beleid richting de definitieve invoering van de rekentoets in het vo en de taal- en rekenexamens in het mbo.

U kunt beide brieven downloaden via onderstaande links: