Competentieprofiel rekendocent mbo

Bij het Steunpunt taal en rekenen mbo komen regelmatig vragen binnen over de competenties van een rekendocent. ‘Welke eisen kunnen en moeten we stellen aan een goede rekendocent?’

Deze vragen zijn besproken in de pioniersgroep rekenen. Hieruit is bijgaand competentieprofiel voortgekomen. Dit competentieprofiel heeft geen officiŽle status, maar kan dienen als voorbeeld voor instellingen, bijvoorbeeld bij het bepalen van nascholingsbehoeften.

Op- en aanmerking m.b.t. dit competentieprofiel horen wij graag. U kunt deze mailen naar j.steen@steunpuntmbo.nl