Vo/mbo-specials Volgens Bartjens

‘Volgens Bartjens’ is al 30 jaar het tijdschrift voor reken-wiskundeonderwijs op de basisschool. Nu rekenonderwijs ook op vo en mbo tot het curriculum gaat behoren, leek het moment daar om een aantal specials uit te geven voor docenten in het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs die met rekenonderwijs te maken hebben of krijgen.

Deze specials van Volgens Bartjens wordt aangeboden door de Steunpunten taal en rekenen vo Ún mbo. Aan de Steunpunten worden veel vragen gesteld over de praktische invulling van het referentiekader Nederlandse taal en rekenen in het onderwijs. Veel van die vragen betreffen het wettelijk kader, de toetsen en examens, de invulling van het rekenonderwijs en het bepalen van beleid. De eerste special gaat uitgebreid op deze vragen in. De tweede special belicht diverse onderwerpen vanuit de praktijk in het vo en/of mbo.

De specials zijn verstuurd naar alle vo en mbo-locaties. Mocht u deze desondanks niet ontvangen hebben, dan kunnen de specials digitaal worden bekeken via onderstaande links. U kunt eventueel nog extra exemplaren opvragen bij het Steunpunt, zolang de voorraad strekt.