Handreiking implementatieplan taal en rekenen

Mbo-instellingen moeten voor 1 april 2010 een implementatieplan taal en rekenen opstellen. Tijdens de flitsbijeenkomst van 20 november in Nieuwegein heeft CINOP een handreiking gepresenteerd voor het opstellen van het implementatieplan.

Er zijn twee versies: een korte en een uitgebreide. U kunt ze hier downloaden.

Mbo-instellingen moeten voor 1 april 2010 een Implementatieplan Nederlandse taal en rekenen opstellen voor de periode 1 januari 2010 t/m 31 december 2013. Dit staat in de “Regeling intensivering Nederlandse taal en rekenen mbo”.