Portaal taal en rekenen mbo

In opdracht van het Steunpunt heeft Kennisnet het Portaal Taal en Rekenen ontwikkeld. Doel: het vinden van (digitaal) materiaal voor taal en rekenen bevorderen.

Portaal Taal en Rekenen maakt het mogelijk:

  • digitaal leermateriaal te zoeken en te vinden;
  • dit leermateriaal te arrangeren tot een les;
  • digitaal leermateriaal te gebruiken in de les;
  • uw mening te geven over de materialen.

Het leermateriaal op Portaal taal en rekenen heeft een keurmerk. Dit keurmerk is toegekend aan lesmateriaal dat specifiek geschikt is voor gebruik binnen de diverse leerwegen in het mbo. Naast losse voorbeeldopgaven en lessen zijn er complete arrangementen en leerlijnen te vinden.

Indeling materiaal
Het lesmateriaal dat u op het portaal vindt, is ingedeeld op referentieniveau en op onderwerp. Het is mogelijk om het lesmateriaal direct te gebruiken, maar u kunt het ook bewerken, zodat het in uw lessen past. U kunt het lesmateriaal ook opnieuw arrangeren en er een geheel nieuw lesprogramma omheen schrijven. U kunt dit alleen doen, maar ook in teamverband, met eigen collega’s of met collega’s op andere ROC’s.

Delen met collega's
Wanneer u zelf ontwikkeld materiaal op het Portaal plaatst of lesmateriaal opnieuw bewerkt, kunt u het delen met vakcollega’s in Nederland. Om het nieuwe of bewerkte materiaal zichtbaar te maken in het Portaal, wordt er een keurmerk toegekend door de moderatoren van het Portaal. Wilt u hen berichten wanneer u materiaal plaatst? Zij kunnen het dan voorzien van een keurmerk.

Moderatoren
De moderatoren zijn:

Rekenen - William Buys: buysbenl@gmail.com
Nederlands - William Buys: buysbenl@gmail.com

U kunt het Portaal Taal en Rekenen mbo vinden via: taalenrekenenmbo.wikiwijs.nl.