Aanbodoverzichttaalenrekenen.nl

Op de in opdracht van het Steunpunt taal en rekenen mbo ontwikkelde website Aanbodoverzichttaalenrekenen.nl vindt u een uitgebreid aanbod aan leermiddelen, toetsen, volgsystemen, nascholing en (beleids)ondersteuning op het gebied van taal, rekenen en moderne vreemde talen.

Compleet overzicht

Aanbodoverzichttaalenrekenen.nl biedt naast een compleet aanbodoverzicht uitgebreide zoekfunctionaliteit, waardoor materiaal eenvoudig kan worden gesorteerd en geselecteerd. De site is primair bedoeld om aanbieders en gebruikers bij elkaar te brengen. Om gebruikers in staat te stellen producten en diensten te vinden die nuttig kunnen zijn bij het vormgeven van het onderwijs in Nederlandse taal, rekenen en moderne vreemde talen.

U kunt op de site terecht voor aanbod voor mbo op het gebied van rekenen, Nederlands en moderne vreemde talen:

  • leermiddelen
  • (beleids)ondersteuning
  • nascholing
  • toetsen
  • volgsystemen

Toevoegen of wijzigen

Sinds 1 april 2017 is het niet meer mogelijk om aanbodbeschrijvingen toe te voegen of te wijzigen. Het aanbodoverzicht is vanaf die datum niet meer onderhouden.

Heeft u vragen over de Aanbodoverzichttaalenrekenen.nl of over de handleiding, dan kunt u contact opnemen met de beheerders/adviseurs van de Steunpunten taal en rekenen mbo. Telefonisch via 0318 - 648559 of per mail: