Clips 'Op mij kun je rekenen'

De MBO Raad heeft in samenspraak met het Steunpunt taal en rekenen mbo voor docenten en de studenten een aantal clips ontwikkeld voor het rekenonderwijs.

Mbo-rekenconferentie 2017

Heeft u zich nog niet aangemeld, doe dat dan snel!

Rekenen in het regeerakkoord

In het regeerakkoord (oktober 2017) is ook een passage over rekenen opgenomen.

Rapportage 'Over rekenen nog niet uitgesproken'

Begin 2017 heeft het Steunpunt weer verschillende gesprekken gevoerd over rekenen. De resultaten zijn gebundeld in een rapport.

Vraag om duidelijkheid door rekendocenten

Landelijk netwerk rekenen heeft een pamflet geschreven
 

Meer leeskilometers

Brochure met voorbeelden leesbevordering

Lees meer...

Voorbeeldtoetsen mvt

Voorbeelden, formats en handleiding

Lees meer...

Praktijkvoorbeelden

Interessante rekenpraktijken

Lees meer...

Portaal Taal en Rekenen mbo

Leermateriaal vinden én delen

Lees meer...