Vooraankondiging: mbo taalconferentie

Noteer alvast in uw agenda: 29 oktober 2014

Nieuw materiaal voor instellingsexamens Nederlands

Extra voorbeeldexamens, zes filmpjes, Grip op Taal, opbrengsten regiobijeenkomsten

Beantwoording kamervragen over rekenen

Reactie op brief bijlage rekencijfer en plan van aanpak verbetering rekenvaardigheden

Interessante rekenpraktijken

Download inspirerende voorbeelden!

Vooraankondiging: etalageconferentie ‘Over rekenen gesproken’

Noteer alvast in uw agenda: 25 september 2014, Domstad, Utrecht!

Opbrengsten vijfde rekenconferentie Rekenen doe je zo?!

Download alle presentaties als pdf!
 

Voorbeeldtoetsen Nederlands

Voorbeelden, formats en handleiding

Lees meer...

Interessante rekenpraktijken

Download inspirerende voorbeelden!

Lees meer...

Meer leeskilometers

Brochure met voorbeelden leesbevordering

Lees meer...

Voorbeeldtoetsen mvt

Voorbeelden, formats en handleiding

Lees meer...

  •  

Snel naar: