Masterplan Dyscalculie: regiobijeenkomsten & onderzoek naar gebruik protocollen

Uitnodiging voor deelname aan bijeenkomsten en invullen enquête

Rekenexamen ER: informatie over het mondeling

CvTE publiceert nieuwe informatie over het rekenexamen ER

CvTE en ROC Nijmegen maken filmpjes over rekenen

Bekijk de filmpjes op de site van het CvTE en op YouTube

Aanpassing Examen- en kwalificatiebesluit en Regeling modeldiploma

Het examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB en de Regeling modeldiploma mbo zijn aangepast n.a.v. de brief van 22 oktober aan de Tweede Kamer.

Cohortenoverzicht Nederlandse taal en rekenen

Nieuw cohortenoverzicht van het Steunpunt taal en rekenen mbo

Servicedocument cijferdifferentiatie Nederlands in de entreeopleiding en mbo 2

De cijferdifferentiatie wordt dit studiejaar (2015-2016) ingevoerd
 

Voorbeeldtoetsen Nederlands

Voorbeelden, formats en handleiding

Lees meer...

Interessante rekenpraktijken

Download inspirerende voorbeelden!

Lees meer...

Meer leeskilometers

Brochure met voorbeelden leesbevordering

Lees meer...

Voorbeeldtoetsen mvt

Voorbeelden, formats en handleiding

Lees meer...

  •  

     

Snel naar: