Cito zoekt docenten voor de constructie van 2A toetsen

De betrokken docenten worden geschoold in het ‘toetsvak’

Reactie MBO Raad op maatregelen commissie Steur

Nog geen duidelijkheid over hoe rekenen meetelt in slaag/zak-regeling

Antwoordenanalyse rekentoets 2F en 3F vo

Analyses zijn ook bruikbaar voor het mbo

Vooraankondiging rekenconferentie: 4 november 2015

Het thema van de conferentie is: wat werkt in het rekenonderwijs?

Voorbeeldtekst OER over generieke examens

Te gebruiken voor communicatie in de OER over de slaag/zak-regeling generieke eisen

Brief OCW naar Kamer over invoering referentieniveaus

Naar aanleiding van voortgangsrapportage juni 2014 en advies commissie Steur
 

Voorbeeldtoetsen Nederlands

Voorbeelden, formats en handleiding

Lees meer...

Interessante rekenpraktijken

Download inspirerende voorbeelden!

Lees meer...

Meer leeskilometers

Brochure met voorbeelden leesbevordering

Lees meer...

Voorbeeldtoetsen mvt

Voorbeelden, formats en handleiding

Lees meer...

  •  

Snel naar: