Voorbeeldexamen Engels mbo-4 gepubliceerd

Examenbladmbo.nl bevat ook het correctievoorschrift en de omzettingstabel

Vooraankondiging taalconferentie mbo: 9 december 2015

Blokkeer deze datum alvast in uw agenda

Extra afnamedagen 3F in eerste tijdvak 2015-2016

CvTE stelt extra afnamedagen vast voor centrale examinering 3F

Start internetconsultatie centraal examen rekenen 2A

U kunt tot 1 juni uw reactie geven

Bevindingen en aanbevelingen van de JOB-rekentour

Download het lezenswaardige rapport!

Reactie MBO Raad op maatregelen commissie Steur

Nog geen duidelijkheid over hoe rekenen meetelt in slaag/zak-regeling
 

Voorbeeldtoetsen Nederlands

Voorbeelden, formats en handleiding

Lees meer...

Interessante rekenpraktijken

Download inspirerende voorbeelden!

Lees meer...

Meer leeskilometers

Brochure met voorbeelden leesbevordering

Lees meer...

Voorbeeldtoetsen mvt

Voorbeelden, formats en handleiding

Lees meer...

  •  

Snel naar: