Aanpassing Examen- en kwalificatiebesluit en Regeling modeldiploma

Het examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB en de Regeling modeldiploma mbo zijn aangepast n.a.v. de brief van 22 oktober aan de Tweede Kamer.

Cohortenoverzicht Nederlandse taal en rekenen

Nieuw cohortenoverzicht van het Steunpunt taal en rekenen mbo

Inschrijven Mbo Taalconferentie 5.0

De conferentie vindt op 9 december plaats in De Reehorst in Ede

Veldraadpleging concept addendum 2A bij Syllabus rekenen

U kunt van 9 tot en met 29 november 2015 uw mening geven

Servicedocument cijferdifferentiatie Nederlands in de entreeopleiding en mbo 2

De cijferdifferentiatie wordt dit studiejaar (2015-2016) ingevoerd

Servicedocument bij brief 22 oktober

Hierin vindt u informatie over de consequenties van de nieuwe ontwikkelingen
 

Voorbeeldtoetsen Nederlands

Voorbeelden, formats en handleiding

Lees meer...

Interessante rekenpraktijken

Download inspirerende voorbeelden!

Lees meer...

Meer leeskilometers

Brochure met voorbeelden leesbevordering

Lees meer...

Voorbeeldtoetsen mvt

Voorbeelden, formats en handleiding

Lees meer...

  •  

Snel naar: