Nieuwe servicedocumenten, rectificatie en posttest Engels

Diverse informatie vanuit het Steunpunt taal en rekenen mbo

Nieuwe kieswijzers taalnorm 3F

Sardes gaat de kieswijzers in opdracht van het ministerie van OCW aanpassen

Brief stand van zaken taal en rekenen in vo en mbo

Brief minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker is op 14 juni verstuurd aan de Tweede Kamer

Winnaars wedstrijd ‘Beste rekenidee mbo’ bekendgemaakt

Eerste prijs is voor het spel 'Rekenen erger je niet' van Jordy van Schijndel

Pilotexamens 2A en 2A-ER in 2016-2017

Lees meer over de pilotexamens 2A en 2A-ER in het schooljaar 2016-2017

Nieuws over centrale examinering Nederlands en rekenen

Schooljaar 2016-2017: geen verplichte centrale examinering in de entreeopleiding
 

Meer leeskilometers

Brochure met voorbeelden leesbevordering

Lees meer...

Voorbeeldtoetsen mvt

Voorbeelden, formats en handleiding

Lees meer...

Praktijkvoorbeelden

Interessante rekenpraktijken

Lees meer...

Portaal Taal en Rekenen mbo

Leermateriaal vinden én delen

Lees meer...