Voortgangsrapportage rekenen

Deze rapportage - invoering referentieniveaus - is naar de Tweede Kamer verstuurd.

Syllabus rekenen 2F en 3F voor vo en mbo

De minister en de staatssecretaris hebben de regeling ter goedkeuring vastgesteld

Veelgestelde vragen over pilotexamens

Wanneer telt het cijfer voor het pilotexamen mee voor het diploma?

Veldraadpleging voorbeeldrekentoets/rekenexamen 2A

Van 8 juni t/m 2 juli kunt u uw mening geven over de voorbeeldrekentoets 2A

Rekentoets geen selectie-instrument

Student mag niet geweigerd worden vanwege resultaten rekentoets

Voorbeeldexamen Engels mbo-4 gepubliceerd

Examenbladmbo.nl bevat ook het correctievoorschrift en de omzettingstabel
 

Voorbeeldtoetsen Nederlands

Voorbeelden, formats en handleiding

Lees meer...

Interessante rekenpraktijken

Download inspirerende voorbeelden!

Lees meer...

Meer leeskilometers

Brochure met voorbeelden leesbevordering

Lees meer...

Voorbeeldtoetsen mvt

Voorbeelden, formats en handleiding

Lees meer...

  •  

Snel naar: