Steunpunt taal en rekenen tijdens feestdagen gesloten

Fijne feestdagen en een goede start in het nieuwe jaar!

Raamwerk opleiding rekendocent

Met bouwstenen die de kern vormen van kwalitatief goed rekenonderwijs

Nieuwe rekenkaarten gepubliceerd

Welke rekenkaart mag uw student gebruiken bij welk examen?

Brief OCW naar Kamer over invoering referentieniveaus

Naar aanleiding van voortgangsrapportage juni 2014 en advies commissie Steur

Verdiepingsconferentie Masterplan Dyscalculie mbo

Download de opbrengsten van de verdiepingsconferentie voor het mbo

Online oefenomgeving in Facet

Leerlingen kunnen de afname van een rekenexamen simuleren en oefenen
 

Voorbeeldtoetsen Nederlands

Voorbeelden, formats en handleiding

Lees meer...

Interessante rekenpraktijken

Download inspirerende voorbeelden!

Lees meer...

Meer leeskilometers

Brochure met voorbeelden leesbevordering

Lees meer...

Voorbeeldtoetsen mvt

Voorbeelden, formats en handleiding

Lees meer...

  •  

Snel naar: