Informatiebijeenkomst CvTE over centrale examens in 2016-2017

Alle informatie die in de bijeenkomst van 7 september is besproken.

Inschrijving bijeenkomsten subnetwerken Rekenen gestart

De bijeenkomsten van de subnetwerken zijn uitsluitend voor rekendocenten en projectleiders in het mbo. Het thema is: 'Rekenen gekoppeld aan burgerschap'.

Posttest Engels en vacature vaststellingscommissie Engels B2

Herhaalde oproep deelname aan posttest en voorzitter gezocht voor commissie

Reminder conferentie vo-mbo: Rondom Rekenen

Oproep: dien een voorstel in voor één of meer workshop(s) en/of lezing(en)

Agenda rekenonderwijs vo/mbo

Beantwoording vragen Kamerfracties n.a.v. Kamerbrief vervolgbeleid rekenen van 22 oktober 2015

Servicedocument generieke examinering Engels

Overzicht van de aangekondigde veranderingen voor de generieke examinering Engels
 

Meer leeskilometers

Brochure met voorbeelden leesbevordering

Lees meer...

Voorbeeldtoetsen mvt

Voorbeelden, formats en handleiding

Lees meer...

Praktijkvoorbeelden

Interessante rekenpraktijken

Lees meer...

Portaal Taal en Rekenen mbo

Leermateriaal vinden én delen

Lees meer...