Aangepaste versie Handreiking Instellingsexamens Nederlands

Met aanpassingen in de beoordelingsformats!

Commissie verantwoorde invoering rekentoets

Een kleine groep externe deskundigen gaat een advies voor een tijdelijke maatregel uitbrengen.

Regeling Examenprotocol centrale examinering mbo

Wettelijke regeling examenprotocol centrale examens Nederlands en rekenen mbo gepubliceerd

Wijziging Examen- en kwalificatiebesluit

Besluit 2 juli 2014 tot wijziging Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB

Nieuwe servicedocumenten COE

Servicedocument vrijstellingen COE, servicedocument invoering COE Nederlands 3F
 

Voorbeeldtoetsen Nederlands

Voorbeelden, formats en handleiding

Lees meer...

Interessante rekenpraktijken

Download inspirerende voorbeelden!

Lees meer...

Meer leeskilometers

Brochure met voorbeelden leesbevordering

Lees meer...

Voorbeeldtoetsen mvt

Voorbeelden, formats en handleiding

Lees meer...

  •  

Snel naar: