Wij zijn van 20 juli tot en met 7 augustus gesloten!

Het Steunpunt wenst iedereen een prettige vakantie

Cito zoekt scholen voor ijkingsonderzoek Engels

Aanmelding kan met ingang van vandaag

Werkconferentie taal en rekenen in de entreeopleiding

Deze bijeenkomst vindt plaats op 6 oktober in Utrecht

Flitsbijeenkomsten over ER-examens en de syllabus rekenen

In september zijn er in Zwolle, Eindhoven en Rotterdam bijeenkomsten

Voortgangsrapportage rekenen + Cohortenoverzicht

Deze rapportage - invoering referentieniveaus - is naar de Tweede Kamer verstuurd.

Syllabus rekenen 2F en 3F voor vo en mbo

De minister en de staatssecretaris hebben de regeling ter goedkeuring vastgesteld
 

Voorbeeldtoetsen Nederlands

Voorbeelden, formats en handleiding

Lees meer...

Interessante rekenpraktijken

Download inspirerende voorbeelden!

Lees meer...

Meer leeskilometers

Brochure met voorbeelden leesbevordering

Lees meer...

Voorbeeldtoetsen mvt

Voorbeelden, formats en handleiding

Lees meer...

  •  

Snel naar: