Beantwoording kamervragen over rekenen

Reactie op brief bijlage rekencijfer en plan van aanpak verbetering rekenvaardigheden

Interessante rekenpraktijken

Download inspirerende voorbeelden!

Vooraankondiging: etalageconferentie ‘Over rekenen gesproken’

Noteer alvast in uw agenda: 25 september 2014, Domstad, Utrecht!

Meer leeskilometers door leesclubs en boekenbattles

Brochure met inspirerende voorbeelden leesbevordering.

Opbrengsten vijfde rekenconferentie Rekenen doe je zo?!

Download alle presentaties als pdf!
 

Voorbeeldtoetsen Nederlands

Voorbeelden, formats en handleiding

Lees meer...

Interessante rekenpraktijken

Download inspirerende voorbeelden!

Lees meer...

Voorbeeldtoetsen mvt

Voorbeelden, formats en handleiding

Lees meer...

Bouwstenen leesbevordering

Gericht op PW- en OA-studenten.

Lees meer...

  •  

Snel naar: