14 december 2016: Rekenconferentie vo-mbo

Oproep: dien een voorstel in voor één of meer workshop(s) en/of lezing(en)

Agenda rekenonderwijs vo/mbo

Beantwoording vragen Kamerfracties n.a.v. Kamerbrief vervolgbeleid rekenen van 22 oktober 2015

Internetconsultatie Wetsvoorstel differentiatie exameneisen Nederlandse taal en rekenen

U kunt van 5 juli tot en met 2 september 2016 reageren op dit conceptwetsvoorstel

Servicedocument generieke examinering Engels

Overzicht van de aangekondigde veranderingen voor de generieke examinering Engels

Rekenopgaven-etalage geopend

Op 1 juli is de rekenopgaven-etalage van afgelopen schooljaar (2015-2016) geopend
 

Meer leeskilometers

Brochure met voorbeelden leesbevordering

Lees meer...

Voorbeeldtoetsen mvt

Voorbeelden, formats en handleiding

Lees meer...

Praktijkvoorbeelden

Interessante rekenpraktijken

Lees meer...

Portaal Taal en Rekenen mbo

Leermateriaal vinden én delen

Lees meer...