Rekenen in het regeerakkoord

In het regeerakkoord (oktober 2017) is ook een passage over rekenen opgenomen.

Mbo-rekenconferentie 2017: de rekendocent van de toekomst

Op 15 november organiseert het steunpunt taal en rekenen mbo haar jaarlijkse mbo-rekenconferentie, dit jaar bij De Woonindustrie in Nieuwegein.

Opbrengsten 25e bijeenkomst subnetwerken Rekenen

Op 26, 27 en 28 september kwamen de subnetwerken weer bij elkaar. De opbrengsten vindt u hier.

Rapportage 'Over rekenen nog niet uitgesproken'

Begin 2017 heeft het Steunpunt weer verschillende gesprekken gevoerd over rekenen. De resultaten zijn gebundeld in een rapport.

Vraag om duidelijkheid door rekendocenten

Landelijk netwerk rekenen heeft een pamflet geschreven
 

Meer leeskilometers

Brochure met voorbeelden leesbevordering

Lees meer...

Voorbeeldtoetsen mvt

Voorbeelden, formats en handleiding

Lees meer...

Praktijkvoorbeelden

Interessante rekenpraktijken

Lees meer...

Portaal Taal en Rekenen mbo

Leermateriaal vinden én delen

Lees meer...