Nieuws over centrale examinering Nederlands en rekenen

Schooljaar 2016-2017: geen verplichte centrale examinering in de entreeopleiding

Opbrengsten eenentwintigste bijeenkomst subnetwerken rekenen

De subnetwerken kwamen op 10, 11 en 12 mei bij elkaar in Haarlem, Hoogeveen en Venray

Publicatie addendum 2A en voorbeeldexamen 2A

Het addendum wordt van kracht op 1 augustus 2016

Cito-bijeenkomst over leerlingvolgsysteem in het mbo

De bijeenkomst vindt plaats op 9 juni bij Cito in Arnhem

1 juni: Flitsbijeenkomst centrale examinering Engels

Schrijf u nu in voor deze interessante bijeenkomst!

Servicedocument rekenexamens

Het document is te downloaden via de website van het steunpunt
 

Interessante rekenpraktijken

Download inspirerende voorbeelden!

Lees meer...

Meer leeskilometers

Brochure met voorbeelden leesbevordering

Lees meer...

Voorbeeldtoetsen mvt

Voorbeelden, formats en handleiding

Lees meer...

Portaal Taal en Rekenen mbo

Leermateriaal vinden én delen

Lees meer...