Opbrengsten flitsbijeenkomsten Rekenen en Engels

Download de opbrengsten van de bijeenkomst van 6 februari 2015 via onze website

Inspirerende voorbeelden ROC's van Amsterdam en Flevoland

Zes filmpjes over de implementatie van taal en rekenen in het onderwijs

Rapportage ‘Over rekenen gesproken, het vervolg’

Bevindingen tweede ronde gesprekken Intensiveringstraject rekenen

Nieuwe rekenkaarten gepubliceerd

Welke rekenkaart mag uw student gebruiken bij welk examen?

Brief OCW naar Kamer over invoering referentieniveaus

Naar aanleiding van voortgangsrapportage juni 2014 en advies commissie Steur
 

Voorbeeldtoetsen Nederlands

Voorbeelden, formats en handleiding

Lees meer...

Interessante rekenpraktijken

Download inspirerende voorbeelden!

Lees meer...

Meer leeskilometers

Brochure met voorbeelden leesbevordering

Lees meer...

Voorbeeldtoetsen mvt

Voorbeelden, formats en handleiding

Lees meer...

  •  

Snel naar: